Každý může být úspěšný

Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002138
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Termín zahájení:01.09.2016
Termín ukončení:
Žadatel:Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace
IČ:72741554

Popis projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Financování:
Rozpočet celkem: 1 286 774
z toho Příspěvek EU: 1 093 758
Celkové národní veřejné: 193 016
Soukromé národní:
Soukromé:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz