-

Číslo projektu:CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000688
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Termín zahájení:
Termín ukončení:
Žadatel:Gmina Wisła
IČ:

Popis projektu

-

Financování:
Rozpočet celkem: 32 293
z toho Příspěvek EU: 27 449
Celkové národní veřejné: 4 844
Soukromé národní:
Soukromé:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz