Heřmánek - Projekt podpory rodičů pečujících o děti 1. stupně

Číslo projektu:CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000444
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Operační program Zaměstnanost
Termín zahájení:01.08.2016
Termín ukončení:31.07.2017
Žadatel:Mateřská škola Heřmánek
IČ:71341293

Popis projektu

Projekt řeší problematiku péče o děti 1. stupně z pohledu jejich rodičů. Předmětem projektu je vytvořit podporu těmto rodičům s cílem udržení jejich pracovního zapojení či vytvoření nové pracovní možnosti v návaznosti na aktivity dvou základních škol, které citlivě vnímají potřeby rodičů, jejich možnosti ve sladění pracovního a osobního života a organizují řadu mimoškolních volnočasových aktivit a také se aktivně zapojují v místní komunitě nabízejí péči a podporu rodičům.

Financování:
Rozpočet celkem: 1 520 000
z toho Příspěvek EU: 760 000
Celkové národní veřejné: 684 000
Soukromé národní: 76 000
Soukromé:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz