AAAPAPIR - ZAVEDENÍ UNIKÁTNÍ VÝROBY PROBARVENÉ RAŽBY

Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010172
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:
Termín ukončení:
Žadatel:Radek Menšík
IČ:65150830

Popis projektu

Cílem projektu je INOVOVACE PRODUKTU A INOVACE PROCESU prostřednictvím pořízení technologií pro zavedení unikátního výrobního procesu, který firma vyvinula a otestovala v předchozích 2 letech. Díky novému procesu bude firma schopna nabídnout klientům světově unikátní výrobu plnobarevné probarvené ražby, která zásadně rozšíří možnosti využití ražby z pohledu logotvorby, designu a marketingu.

Financování:
Rozpočet celkem: 3 723 000
z toho Příspěvek EU: 1 675 350
Celkové národní veřejné: 0
Soukromé národní: 2 047 650
Soukromé:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz