Absence rodiny není překážkou kvalitního života

Číslo projektu:CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000890
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Operační program Zaměstnanost
Termín zahájení:01.09.2016
Termín ukončení:
Žadatel:bfz o.p.s.
IČ:27966119

Popis projektu

Mladí lidé na prahu dospělosti potřebují oporu. Pokud chybí kvalitní rodinné zázemí a je saturováno ústavní péčí, platí to dvojnásobně. I přesto, že dle statistik vychází v ÚLK a LIK ročně zhruba 30 osob z ústavní péče, není pro ně připraven kvalitní program, který by jim pomohl v integraci do života. Projekt se zaměřuje na osoby opouštějící instituciální péči v Libereckém a Ústeckém kraji a osoby ohrožené vícenásobnými riziky a nabízí ucelený program proti sociálnímu vyloučení a chudobě.

Financování:
Rozpočet celkem: 5 618 432
z toho Příspěvek EU: 4 775 667
Celkové národní veřejné: 842 765
Soukromé národní: 0
Soukromé:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz