Pokročilí funkční nanoroboti

Číslo projektu:CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000444
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Termín zahájení:15.12.2016
Termín ukončení:
Žadatel:Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
IČ:60461373

Popis projektu

Projekt má za cíl vytvořit a vybavit excelentní výzkumný tým s mezinárodní účastí zabývající se špičkovým výzkumem v oblasti vývoje nové kategorie nanotechnologií: autonomními nanoroboty využitelnými zejména v medicíně a sanaci životního prostředí. Sedmiletý výzkum excelentního týmu jednoznačně přispěje k rozvoji mezinárodní spolupráce v oboru nanotechnologií a budování vazeb se zahraničními výzkumnými partnery se záměrem zapojovat se společně do prestižních mezinárodních grantových soutěží.

Financování:
Rozpočet celkem: 219 452 785
z toho Příspěvek EU: 156 579 562
Celkové národní veřejné: 51 900 584
Soukromé národní: 10 972 639
Soukromé:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz