Pokročilí funkční nanoroboti

Číslo projektu:CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000444
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Termín zahájení:15.12.2016
Termín ukončení:
Žadatel:Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
IČ:60461373

Popis projektu

Projekt má za cíl vytvořit a vybavit excelentní výzkumný tým s mezinárodní účastí zabývající se špičkovým výzkumem v oblasti vývoje nové kategorie nanotechnologií: autonomními nanoroboty využitelnými zejména v medicíně a sanaci životního prostředí. Sedmiletý výzkum excelentního týmu jednoznačně přispěje k rozvoji mezinárodní spolupráce v oboru nanotechnologií a budování vazeb se zahraničními výzkumnými partnery se záměrem zapojovat se společně do prestižních mezinárodních grantových soutěží.

Financování:
Rozpočet celkem: 219 452 785
z toho Příspěvek EU: 156 579 562
Celkové národní veřejné: 51 900 584
Soukromé národní: 10 972 639
Soukromé:

Dopady projektu mapa

Kraj: Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj

Místo realizace mapa

Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha
Obec: Praha (Praha)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz