A budeme ještě lepší!!

Číslo projektu:CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002107
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Operační program Zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2017
Termín ukončení:
Žadatel:Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
IČ:69722595

Popis projektu

Projekt má za cíl vyztužit rychle vyrostlé "tělo" = organizaci, kvalitní "kostrou a svalstvem" = strategický plán, funkční personální řízení, fundraising a PR. Tento příměr vysvětluje situaci, kdy za poměrně krátkou dobu vyrostla z dobrovolnického seskupení středně velká profesionální organizace, která však nedisponuje dostatečnými řídícími a plánovacími mechanismy. Jako kostra a svalstvo umožňuje tělu pružný pohyb i další růst, umožní tyto nově nastavené mechanismy udržitelný rozvoj organizace.

Financování:
Rozpočet celkem: 1 434 125
z toho Příspěvek EU: 1 303 089
Celkové národní veřejné: 131 036
Soukromé národní: 0
Soukromé:

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihomoravský kraj

Místo realizace mapa

Kraj: Jihomoravský kraj


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz