Administrativní kapacita a vzdělávání implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava

Číslo projektu:CZ.04.4.125/0.0/0.0/15_005/0000003
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Operační program Doprava
Termín zahájení:
Termín ukončení:
Žadatel:Ministerstvo dopravy
IČ:66003008

Popis projektu

Projekt zajistí odpovídající administrativní kapacitu a její vzdělávání v rámci implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava v programovém období 2014-2020.

Financování:
Rozpočet celkem: 601 260 006
z toho Příspěvek EU: 511 071 005
Celkové národní veřejné: 90 189 001
Soukromé národní:
Soukromé:

Dopady projektu mapa

Kraj: Hlavní město Praha

Místo realizace mapa

Kraj: Hlavní město Praha


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz