Podpora implementace dětských skupin

Číslo projektu:CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Operační program Zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2016
Termín ukončení:31.12.2018
Žadatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
IČ:00551023

Popis projektu

Projekt navazuje na specifický cíl 1.2.1, který bude naplněn skrze dostupné a kvalitní služby dětských skupin, což zvýší zaměstnanost rodičů s dětmi, především žen. V listopadu 2014 nabyl účinnosti zákon o dětské skupině (č. 247/2014 Sb.). Jelikož se jedná o nový typ služby jak pro poskytovatele, tak i pro rodiče, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí projekt, který má za cíl podpořit poskytovatele dětských skupin, zvýšit povědomí o službě a nastavit systém kvality dětských skupin.

Financování:
Rozpočet celkem: 59 113 135
z toho Příspěvek EU: 47 701 344
Celkové národní veřejné: 11 411 791
Soukromé národní:
Soukromé:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz