Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s.

Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001621
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Integrovaný regionální operační program
Termín zahájení:01.01.2016
Termín ukončení:
Žadatel:MAS POLIČSKO z.s.
IČ:27030822

Popis projektu

Předmětem projektu je podpora řídících a administrativních schopností MAS v rámci realizace SCLLD na území Poličska v období 2016-2023.

Financování:
Rozpočet celkem: 12 531 167
z toho Příspěvek EU: 11 904 609
Celkové národní veřejné: 0
Soukromé národní: 626 558
Soukromé:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz