Adaptace podnikatelské nemovitosti společnosti DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.

Číslo projektu:CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0001848
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:
Termín ukončení:
Žadatel:DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.
IČ:46345426

Popis projektu

Nemovitost k rekonstrukci společnosti DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o. se nachází dle územního plánu v rozvojové lokalitě: plochy určené pro výrobu a skladování. Budovy jsou v současné době v nevyhovujícím technickém stavu. Jedná se o několik budov, které byly postaveny v 70. a 90. letech 20. století a přístavku z roku 2004. Realizacím projektu by došlo k rekonstrukci stávajících budov a přístavby nové budovy za účelem rozšíření kapacity stávající provozovny a rozšíření výrobního sortimentu.

Financování:
Rozpočet celkem: 57 706 302
z toho Příspěvek EU: 20 197 206
Celkové národní veřejné: 0
Soukromé národní: 37 509 096
Soukromé:

Dopady projektu mapa

Obec: Polná (Jihlava)

Místo realizace mapa

Obec: Polná (Jihlava)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz