Administrativní a animační náklady na realizaci SCLLD v území MAS Posázaví

Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001279
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Integrovaný regionální operační program
Termín zahájení:01.07.2015
Termín ukončení:30.09.2016
Žadatel:Posázaví o.p.s.
IČ:27129772

Popis projektu

Projekt "administrativy a animace" MAS Posázaví zajišťující procesy řízení, provádění a organizaci administrativních postupů, realizaci animačních aktivit, hodnocení činnosti místní akční skupiny a formy spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni prostřednictvím SCLLD MAS Posázaví.

Financování:
Rozpočet celkem: 22 128 660
z toho Příspěvek EU: 21 022 227
Celkové národní veřejné: 0
Soukromé národní: 1 106 433
Soukromé:

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz