Administrativní a řídící schopnosti MAS Lípa pro venkov z.s. v období 2015-2017

Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001830
Programové období:Strukturální 2014-2020
Název programu:Integrovaný regionální operační program
Termín zahájení:01.07.2015
Termín ukončení:
Žadatel:Lípa pro venkov z.s.
IČ:27035565

Popis projektu

Projekt umožňuje realizaci aktivit směřujících k naplňování strategie CLLD na území MAS Lípa pro venkov, z.s., posiluje řídící a administrativní schopnosti MAS. Bez realizace tohoto projektu by MAS neměla možnost realizovat svou SCLLD "Lípa pro venkov i pro město" a profesionálně podporovat ve svém území žadatele o finanční podporu ze strategií definovaných opatření programových rámců IROP, PRV a OPZ.

Financování:
Rozpočet celkem: 4 660 631
z toho Příspěvek EU: 4 427 599
Celkové národní veřejné: 0
Soukromé národní: 233 032
Soukromé: 0

Dopady projektu

Stát: Nedefinováno

Místo realizace

Stát: Nedefinováno


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz