Revitalizace kostela Svaté Anny v Rychvaldu

Číslo projektu:CZ.1.10/3.2.00/04.01096
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Moravskoslezsko
Termín zahájení:01.01.2012
Termín ukončení:18.01.2013
Žadatel:Římskokatolická farnost Rychvald u Karviné
IČ:48427187

Popis projektu

Projekt řeší opravu kostela Svaté Anny v Rychvaldu. Kostel je renesanční jednolodní stavba s ustoupeným polygonálním presbyteriem je jako klasické katolické chrámy orientován ve směru výcho-západ. Kostel Svaté Anny se nachází v centru města Rychvald a je zapsán jako kulturní památka. Vlastníkem kostela a současně investorem je Římskokatolická farnost Rychvald. Revitalizace kostela spočívá v opravě střechy ( výměna poškozeného krovu a celková výměna střešní krytiny ) a opravě fasády ( vyspravení fasády na poškozených místech, přeštukování celé plochy fasády a nový nátěr barvou, odizolování budovy obkopáním a položením nopkové folie ).

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 6 886 185
z toho Příspěvek EU: 5 802 257
Soukromé prostředky: 1 023 928
Národní veřejné prostředky celkem: 0
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Karviná
Obec: Rychvald (Karviná)

Místo realizace mapa

Okres: Karviná
Obec: Rychvald (Karviná)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz