Rekonstrukce kulturní památky - kostel sv. Jiří v Dobré

Číslo projektu:CZ.1.10/4.1.00/04.00988
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Moravskoslezsko
Termín zahájení:02.04.2012
Termín ukončení:11.02.2013
Žadatel:Římskokatolická farnost Dobrá
IČ:45239746

Popis projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu kostela sv. Jiří, jenž je dominantou obce Dobrá, a který je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako nemovitá kulturní památka. Kostel slouží pro věřící ŘK církve, žijící na území, které je spravováno Farním úřadem Dobrá. Dále je často navštěvován i ostatními obyvateli, zejména při pořádání hudebních koncertů, výstav, nebo prohlídek interiéru. Kostel navštěvují jak tuzemští, tak zahraniční turisté.
V rámci projektu bude provedena kompletní rekonstrukce střechy, včetně tesařských a klempířských prvků, oprava hromosvodu, oprava oken a fasády (včetně jejího natření) a celkové odvodnění kostela.
Realizací se zlepší technický a estetický stav objektu kostela, jakož i estetický stav jádra obce. Dále se bude realizovat rozšíření stávajících služeb kostela. Projekt naváže na rekonstrukci přilehlého obecního parku, jako na projekt přinášející zlepšení vzhledu obce.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 4 767 107
z toho Příspěvek EU: 3 865 130
Soukromé prostředky: 711 377
Národní veřejné prostředky celkem: 166 000
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 166 000
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Frýdek-Místek
Obec: Dobrá (Frýdek-Místek)

Místo realizace mapa

Okres: Frýdek-Místek
Obec: Dobrá (Frýdek-Místek)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz