Otevřená univerzita, otevřená věda

Číslo projektu:CZ.1.07/2.3.00/35.0044
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.07.2012
Termín ukončení:30.06.2014
Žadatel:Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČ:44555601

Popis projektu

Záměrem projektu je přispět k popularizaci výzkumu a vývoje cestou realizace popularizačního programu UJEP zaměřeného na kvalitní, profesionální prezentaci výsledků VaV a napomoci řešení budoucího personálního zabezpečení VaV prostřednictvím realizace inovativního vzdělávacího programu UJEP věnovaného systematické práci se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV.
Popularizační program bude zahrnovat moderní, koncepčně promyšlené prezentace nejnovějších VaV výsledků dosažených na UJEP a doplňkově také prezentace vybraných výsledků bádání dosažených mimo univerzitu.
Vzdělávací program bude tvořit inovativní cyklus přednášek, seminářů a letních škol pro žáky ZŠ a SŠ realizovaný pod hlavičkou Teen Age University při UJEP a vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ podporující rozvoj jejich didaktických dovedností pro zkvalitnění práce s žáky v oblasti VaV.
Jako podpůrná aktivita bude realizováno vzdělávání studentů a pracovníků UJEP v oblasti šíření výsledků VaV do praxe.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 24 683 708
z toho Příspěvek EU: 20 981 152
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 3 702 556
z toho Národní veřejné prostředky: 3 702 556
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Ústecký
Jihomoravský
Karlovarský
Středočeský
Liberecký

Místo realizace mapa

Okres: Ústí nad Labem
Obec: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz