SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR

Číslo projektu:CZ.1.05/3.2.00/12.0230
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Výzkum a vývoj pro inovace
Termín zahájení:01.10.2012
Termín ukončení:31.12.2014
Žadatel:Západočeská univerzita v Plzni
IČ:49777513

Popis projektu

Záměrem předkládaného projektu je prostřednictvím zajištění multilicence k unikátní plnotextové databázi Ebsco - Academic Search Complete, pořízením vybraných e-books a zajištěním přístupu k časopisům vydavatelství Wiley posílit informační zdroje vysokoškolských a vědeckých knihoven a podpořit dostupnost odborných informačních zdrojů pro realizaci výzkumu a vývoje v ČR. Multilicence plnotextové databáze bude zajištěna pro všechny partnery projektu, vybrané e-books pro 12 partnerských knihoven vysokých škol a přístupy k odborným časopisům pro Univerzitní knihovnu ZČU v Plzni.
Plnotextová databáze Academic Search Complete je světově nejobsáhlejším informačním zdrojem pro akademický výzkum i vývoj, který je nepostradatelný pro úspěšnou realizaci vědeckých výstupů a jejich aplikaci v průmyslových i neprůmyslových odvětvích. Databáze obsahuje špičkové vědecké tituly nezbytné pro kvalitní výzkum zejména v oblastech STM (Science, Technical, Medical).
Součástí projektu je i zpřístupnění unikátní platformy EBSCOhost. Tato platforma je jedinou platformou na světě, která dokáže integrovat obsah databáze Academic Search Complete společně s e-books, které jsou plnotextově prohledávány společně s obsahem databáze, podporuje jednotné rozhraní a zpracování záznamů (ukládání, vytváření alertů, konverzi citací, export záznamů, tisk, email) pro e-books a databázi Academic Search Complete a garantuje tak uživatelům snadný přístup k veškeré relevantní oborové literatuře.
Další aktivitou projektu bude pořízení žadatelem vybraných odborných elektronických časopisů pro Univerzitní knihovnu žadatele, které vhodným způsobem doplní informační zázemí ZČU a podpoří tak zázemí pro realizaci výzkumných a vývojových aktivit.
Projekt nezahrnuje investice do staveb, náklady narekonstrukci anebo modernizaci staveb jsou nulové.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 75 166 991
z toho Příspěvek EU: 58 669 202
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 10 353 389
z toho Národní veřejné prostředky: 10 353 389
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Zlínský
Jihočeský
Královéhradecký
Středočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Olomoucký
Plzeňský
Karlovarský
Liberecký
Ústecký
Pardubický

Místo realizace mapa

Okres: Plzeň-město
Obec: Plzeň (Plzeň-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz