VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj

Číslo projektu:CZ.1.05/3.2.00/12.0229
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Výzkum a vývoj pro inovace
Termín zahájení:01.11.2012
Termín ukončení:31.12.2014
Žadatel:Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČ:44555601

Popis projektu

Projekt předkládá Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (dále UJEP). Reaguje tím na poptávku po elektronických informačních zdrojích ze strany akademických pracovníků, studentů i odborné veřejnosti.
Vizí žadatele je stát se moderní univerzitní knihovnou, která bude centrem života a inspirativním zázemím akademické komunity a odborné veřejnosti, která bude vybavena kvalitním knihovním fondem a dostatečným množstvím elektronických informačních zdrojů. Bude poskytovat své služby v souladu s aktuálními trendy v oblasti knihovních a informačních služeb.
Projekt je zaměřen na pořízení následujících základních elektronických informačních zdrojů:
- Oxford Journals STM
- Oxford Archive
- Cambridge Journals STM
Tyto zdroje budou pořízeny pro období realizace i udržitelnosti projektu. Kromě žadatele tyto zdroje budou dodány i pro spolupracující organizace Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, Univerzitu Palackého v Olomouci, Mendelovu univerzitu v Brně a Masarykovu univerzitu.
Přístup k vědeckým titulům prestižních vědeckých vydavatelů umožní cílovým skupinám pokračovat ve výzkumu a být součástí mezinárodní vědecké komunity a jejího hodnocení. Univerzitní knihovna zajistí po realizaci projektu v rámci doby udržitelnosti přístup k zakoupenému obsahu ve stejném rozsahu jako v době řešení projektu.
Pro snazší užívání zmíněných EIZ bude pořízen i vyhledávací systém nové generace, tzv. discovery system.
V rámci projektu bude dále zakoupeno vybavení centrální knihovny UJEP. Bude se jednat zejména o vybavení interiéru univerzitní knihovny UJEP knihovnickým zařízením a IT přístroji.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 36 135 169
z toho Příspěvek EU: 30 109 889
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 5 313 510
z toho Národní veřejné prostředky: 5 313 510
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Olomoucký
Jihomoravský
Jihočeský
Ústecký

Místo realizace mapa

Okres: České Budějovice
Ústí nad Labem
Brno-město
Olomouc
Obec: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
Olomouc (Olomouc)
České Budějovice (České Budějovice)
Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz