S euroklíčem do zaměstnání v Olomouckém kraji

Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/96.00291
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.03.2013
Termín ukončení:30.09.2014
Žadatel:Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
IČ:70856478

Popis projektu

Projekt navazuje na dva obdobné projekty zaměřené na vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o projekty "S euroklíčem ke zlepšení zaměstnanosti OZP ve Středočeském kraji" a " S euroklíčem do zaměstnání v Plzeňském kraji".Oba projekty jsou již ukončené. Provázanost projektů na financování nákupu euroklíčů a eurozámků je popsána v žádosti v doplňujících infomacích.
Do projektu bude vybráno 20 uchazečů o zaměstnání se ZP splňující charakteristiky popsané cílové skupiny z Olomouce a dalších regionů Olomouckého kraje. Následně proběhne cyklus aktivit zaměřených na posílení klíčových kompetencí účastníků projektu. Budou realizovány motivační kurzy, poradenská činnost včetně bilanční diagnostiky, diagnostiky pracovní, nebo ergodiagnostiky, rekvalifikační kurz se zaměřením na znalost práce na PC, včetně základní znalosti práce s databázemi, kurzy měkkých dovedností zaměřených na komunikační dovednosti, které jsou nezbytné pro vykonávání uvedené pracovní činnosti, dále vybraní účastníci absolvují rekvalifikační kurz šitý na míru . V rámci projektu pak bude vytvořeno 20 pracovních míst u žadatele NRZP ČR na částečné pracovní úvazky s úhradou mezd v rámci přímé podpory. Pracovní místa budou vytvořena na dobu 12 měsíců. Po celou dobu zaměstnání účastníků projektu jim bude věnována individuální podpora při zvládání zaměstnání včetně individuálního poradenství. Po celou dobu účasti v projektu budou poskytována doprovodná a podpůrná opatření v rámci přímé podpory, tzn. cestovné, stravné při vzdělávání. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením s tím, že min. v 50% budou v projektu zasoupeny osoby se zdravotním postižením na 50 let.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 5 225 962
z toho Příspěvek EU: 4 442 068
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 783 894
z toho Národní veřejné prostředky: 783 894
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Olomoucký

Místo realizace mapa

Okres: Přerov
Šumperk
Olomouc
Obec: Olomouc (Olomouc)
Přerov (Přerov)
Zábřeh (Šumperk)
Šumperk (Šumperk)
Uničov (Olomouc)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz