STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj

Číslo projektu:CZ.1.05/3.2.00/12.0232
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Výzkum a vývoj pro inovace
Termín zahájení:01.03.2013
Termín ukončení:31.12.2014
Žadatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
IČ:70883521

Popis projektu

Po realizaci projektu v předpokládaném rozsahu budou mít všichni uživatelé spadající do cílové skupiny zabezpečen přístup k prestižní vědecké databázi. Předplacenými kolekcemi v plnotextové podobě budou pokryty celé vědní obory v rozsahu STM včetně okamžité dostupnosti. Podpořeno bude velké spektrum oborů zejména chemie, biologie, zemědělství, environmentální vědy, vědy o Zemi, ale rovněž technické obory jako je strojírenství, materiálové inženýrství, stejně jako komplexní problematika počítačových věd a informatiky.
Důležité je zachování dlouhodobého přístupu k pořízené databázi. Z nastavení podmínek projektu vyplývá, že zdroje budou zajištěny v plném rozsahu i v době udržitelnosti.
Účastníci projektu se smluvně zaváží v partnerských smlouvách k pokračování financování zdroje Proquest STM z vlastních zdrojů i po ukončení projektu.
Navíc uživatelé získají zároveň s novými zdroji i moderní nástroj pro efektivní práci s nimi. Budou moci jednoduše objevovat potřebné prameny a dokumenty, následně s nimi rychle pracovat, třídit a uchovávat je pro další využití.
Díky aktivní propagaci napříč celou cílovou skupinou budou o výsledku projektu a možnostech, které nové zdroje a nástroje nabízí, všichni náležitě informování. Proškoleni budou v první řadě referenční pracovníci partnerských organizací, kteří mohou následně asistovat uživatelům svých institucí.
Dlouhodobým cílem je vytvoření takového potenciálu pro vědu a výzkum, aby v době udržitelnosti (a taky v následujících letech) nebyl problém financovat přístup k zakoupeným databázím z peněz, které budou generovány z vědeckovýzkumných projektů.
U předplácených kolekcí EIZ je vždy kladen důraz na ekonomickou výhodnost a hospodárnost využití investovaných prostředků. U plnotextových zdrojů je nejobjektivnějším kritériem počet zobrazených dokumentů.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 55 986 712
z toho Příspěvek EU: 46 812 128
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 8 260 964
z toho Národní veřejné prostředky: 8 260 964
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Královéhradecký
Olomoucký
Liberecký
Ústecký
Zlínský
Plzeňský
Pardubický
Jihočeský
Moravskoslezský
Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Olomouc
Ostrava-město
Pardubice
Ústí nad Labem
České Budějovice
Brno-město
Liberec
Hradec Králové
Zlín
Plzeň-město
Obec: Olomouc (Olomouc)
Brno (Brno-město)
Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
Hradec Králové (Hradec Králové)
Liberec (Liberec)
Zlín (Zlín)
Plzeň (Plzeň-město)
České Budějovice (České Budějovice)
Pardubice (Pardubice)
Ostrava (Ostrava-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz