Retenční nádrž Pustý potok

Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/11.11228
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:02.07.2012
Termín ukončení:10.02.2014
Žadatel:Lesy České republiky, s.p.
IČ:42196451

Popis projektu

Předmětem podpory je vybudování retenční nádrže Pustý potok v k.ú. Raspenava. V rámci realizace akce bude vytvořena retenční nádrž se sypanou zemní hrází, bezpečnostním přelivem, manipulačním objektem a dvěma ostrovy. Jako doprovodné opatření budou vybudovány dvě neprůtočné tůně.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 2 793 452
z toho Příspěvek EU: 1 491 147
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 802 926
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 114 704
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 688 222

Dopady projektu mapa

Okres: Liberec
Obec: Raspenava (Liberec)

Místo realizace mapa

Okres: Liberec
Obec: Raspenava (Liberec)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz