Bezpečnost a obrana pro InovaSEED

Číslo projektu:CZ.1.05/3.1.00/14.0304
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Výzkum a vývoj pro inovace
Termín zahájení:01.01.2014
Termín ukončení:31.10.2015
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze
IČ:68407700

Popis projektu

Cílem projektu je podpořit výzkumné týmy v přípravě komercializace výsledků VaV. Dílčí cíle:
- ověřit nové modely spolupráce se zahraničními CTT,
- další rozvoj poboček centrálního pracoviště CTT na regionálních pracovištích ČVUT,
- ověřit model nově budovaného interního pre-seed fondu v plné režii ČVUT.
Předkládaný projekt navazuje na již schválený projekt InovaNET (OPVaVpI), který buduje centra komercializace (CTT) na externích pracovištích ČVUT. Projekt je unikátní tím, že zhodnotí zahraniční kontakty získané v rámci projektu InovaNET, rozvine využití crowdsourcingových platforem a za pomoci zahraničních CTT nabídne technologie přímo na místním trhu. V praxi ověří dva modely spolupráce: dlouhodobé působení obchodníka na místě s cílem vybudovat síť kontaktů, oslovit zákazníky a získat zpětnou vazbu na nabídku výstupů z IA a výměnu nabízených vybraných technologií. V případě zájmu je vytvořen společný tým, který se podílí na komercializaci a zisku. Oba modely mají silné i slabé stránky, chceme tedy ověřit jejich funkčnost. V obou chceme využít české komunity v zahraničí, již jsme oslovili ministerstvo zahraničí a spolupracujeme s portály, na nichž se komunita sdružuje, což bude také předmětem ověření. Výhodou projektu je, že komercializaci neřeší pouze lokálně na pracovišti či fakultě, ale je přímo napojen na centrální TT strukturu žadatele Inovacentrum. Projekt má vysokou míru udržitelnosti: získané poznatky budou zapracovány do interních směrnic, znalosti a zkušenosti budou předávány dalším zaměstnancům CTT. Vedle knowledge managementu bude rozvíjen systém správy duševního vlastnictví (DV) a systém fondu pro komercializaci. Bude také posilována vazba mezi výzkumníky a zaměstnanci CTT, což přispěje k pochopení přínosu těchto kanceláří a jejich etablování na regionálních pracovištích žadatele. Přijatelnost žadatele z pohledu RIV byla pro tuto lokalitu doložena v projektu InovaNET CZ.1.05/3.1.00/10.0209 schváleného ve výzvě 3.3, na nějž předkládaný projekt navazuje.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 38 090 824
z toho Příspěvek EU: 28 207 209
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 4 977 743
z toho Národní veřejné prostředky: 4 977 743
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Středočeský

Místo realizace mapa

Okres: Kladno
Obec: Kladno (Kladno)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz