Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě

Číslo projektu:CZ.1.07/2.3.00/45.0040
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:06.03.2014
Termín ukončení:30.06.2015
Žadatel:Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
IČ:68081731

Popis projektu

Obsahem tohoto projektu je pomocí nových popularizačních aktivit a systematické práce s cílovými skupinami přiblížit těmto výzkumné aktivity srozumitelnou a atraktivní formou tak, aby v nich byl podpořen zájem a motivace pro případnou vědeckou kariéru v přírodovědných a technických oborech.
Uvědomujeme si, že aktivit na popularizaci vědy již bylo vyvinuto mnoho a je potřeba tyto aktivity vhodně doplňovat. Předkládaný projekt byl vypracován na základě analýzy stávajících/připravovaných aktivit na popularizaci vědy a analýzy příkladů dobré praxe z ČR/zahraničí. Projekt je nastaven tak, aby vytvořil nové inovativní aktivity v Jihomoravském kraji, které vhodně doplní a posílí stávající akce.
Aktivity toho projektu, lze rozdělit do 3 základních celků:
1)systematická práce s vědeckými a akademickými pracovníky v oblasti popularizace vědy
2)zapojení odborných institucí podporujících propagaci technických oborů
3)podpora ZŠ a SŠ pedagogů k motivaci studentů pro vědeckou kariéru

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 24 984 220
z toho Příspěvek EU: 21 236 587
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 3 747 633
z toho Národní veřejné prostředky: 3 747 633
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz