Moderní technologie ve výuce

Číslo projektu:CZ.1.15/3.2.00/16.00347
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Střední Čechy
Termín zahájení:29.05.2009
Termín ukončení:02.06.2010
Žadatel:Středočeský kraj
IČ:70891095

Popis projektu

Zavádění moderních technologií (interaktivní tabule včetně příslušenství, hlasovací zařízení, data-video projektor, počítač, bezdrátový tablet, digitální vizualizér) do výuky v 60 nepočítačových učebnách 31 středních škol zřizovaných Středočeským krajem. Pro jejich efektivní využití ve výuce bude 300 učitelů/učitelek proškoleno v jejich obsluze a vybaveno notebooky pro přípravu na výuku.
Realizací projektu dojde ke zkvalitnění infrastruktury veřejných služeb v oblasti vzdělávání prostřednictvím zavádění moderních technologií do výuky; ke zkvalitnění výuky, resp. vzdělávání ve středních školách zřizovaných Středočeským krajem prostřednictvím zlepšení podmínek pro vzdělávání, což umožní aplikovat nové postupy a metody ve výuce; k využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií; ke zkvalitnění podmínek a průběhu vzdělávání žáků a studentů včetně žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 20 354 240
z toho Příspěvek EU: 17 301 104
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 3 053 136
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 1 526 568
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 1 526 568
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Oblast: Střední Čechy
Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Kladno
Kolín
Beroun
Příbram
Rakovník
Kutná Hora
Benešov
Mělník
Mladá Boleslav
Obec: Kutná Hora (Kutná Hora)
Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
Neratovice (Mělník)
Vlašim (Benešov)
Lysá nad Labem (Nymburk)
Nymburk (Nymburk)
Kladno (Kladno)
Příbram (Příbram)
Benešov (Benešov)
Rakovník (Rakovník)
Hořovice (Beroun)
Čáslav (Kutná Hora)
Nové Strašecí (Rakovník)
Slaný (Kladno)
Stochov (Kladno)
Kolín (Kolín)
Beroun (Beroun)
Poděbrady (Nymburk)

Místo realizace mapa

Okres: Kladno
Beroun
Mladá Boleslav
Rakovník
Benešov
Příbram
Kutná Hora
Nymburk
Kolín
Mělník
Obec: Nové Strašecí (Rakovník)
Stochov (Kladno)
Kladno (Kladno)
Příbram (Příbram)
Rakovník (Rakovník)
Čáslav (Kutná Hora)
Hořovice (Beroun)
Slaný (Kladno)
Nymburk (Nymburk)
Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
Kutná Hora (Kutná Hora)
Kolín (Kolín)
Beroun (Beroun)
Lysá nad Labem (Nymburk)
Vlašim (Benešov)
Benešov (Benešov)
Poděbrady (Nymburk)
Neratovice (Mělník)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz