SPORTOVNÍ CENTRUM OBCE - KLENOVICE NA HANÉ

Číslo projektu:CZ.1.12/2.3.00/03.00235
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:ROP NUTS II Střední Morava
Termín zahájení:15.06.2009
Termín ukončení:31.07.2010
Žadatel:OBEC KLENOVICE NA HANÉ
IČ:00288349

Popis projektu

Cílem projektu je rozšíření a výstavba víceúčelové sportovní haly, vybudování zázemí pro návštěvníky sportovního areálu.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 20 926 603
z toho Příspěvek EU: 17 787 613
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 3 138 990
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 1 046 330
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 2 092 660
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Prostějov
Obec: Klenovice na Hané (Prostějov)

Místo realizace mapa

Okres: Prostějov
Obec: Klenovice na Hané (Prostějov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz