Partnerství škol Dzierzoniow - Lanškroun 2008/2009

Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.02/08.00287
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP PS ČR-Polsko
Termín zahájení:01.11.2008
Termín ukončení:31.08.2009
Žadatel:Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113
IČ:49314653

Popis projektu

Jde o společný mikroprojekt dvou partnerských středních škol (od roku 2006) " Gymnázia Lanškroun a Zespółu Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie. Půjde o dvě pětidenní výměny přibližně 40 žáků a 5 učitelů (vzájemné - vždy jeden autobus) a jednu jednodenní návštěvu českých žáků a učitelů v partnerské polské škole. Obě strany mají již z dřívějška uzavřenou dohodu o spolupráci, z níž mj. vyplývá, že při obdobných návštěvách hradí vždy hostitel veškeré náklady na pobyt hostů (strava, ubytování, další výdaje - např. půjčovné a vstupné) a hosté si platí pouze provoz autobusu.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 12 526
z toho Příspěvek EU: 10 647
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 879
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 1 879
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
Čenkovice (Ústí nad Orlicí)

Místo realizace mapa

Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Lanškroun (Ústí nad Orlicí)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz