Zavedení informačního a komunikačního systému do základních škol ve venkovských oblastech Ústeckého kraje

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.13/03.0023
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.09.2009
Termín ukončení:31.08.2011
Žadatel:Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Most
IČ:46787704

Popis projektu

Předkládaný projekt vychází z problematiky nedostatečné komunikace mezi pedagogickými pracovníky škol, žáky a jejich rodiči. Cílem projektu je vytvoření uceleného informačního a komunikačního systému pro základní školy ve venkovských oblastech Ústeckého kraje. Účelem tohoto systému je zastřešení administrativní funkce, zajištění snazší komunikace rodičů se školou, funkce pro pedagogy (podoba virtuální třídnice) a konečně i zlepšení komunikace žáků se školou. Informační systém bude vytvořen v souladu s požadavky pedagogických pracovníků i žáků. Nejdříve bude vyzkoušen ve zkušebním provozu a po odstranění případných nedostatků bude implementován do škol, jež jsou v projektu zapojeny. Výsledkem bude zvýšení konkurenceschopnosti škol ve venkovských oblastech, zefektivnění administrativy školy a komunikace školy s rodiči žáků i se žáky samotnými.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění ANO
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 9 457 380
z toho Příspěvek EU: 8 038 773
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 418 607
z toho Národní veřejné prostředky: 1 418 607
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Ústecký

Místo realizace mapa

Okres: Teplice
Louny
Chomutov
Most
Děčín
Obec: Mašťov (Chomutov)
Dolní Habartice (Děčín)
Meziboří (Most)
Strupčice (Chomutov)
Staňkovice (Louny)
Osek (Teplice)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz