Borecká kaskáda Štěpánovice

Číslo projektu:CZ.1.02/6.4.00/10.07202
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Životní prostředí
Termín zahájení:02.11.2010
Termín ukončení:09.11.2011
Žadatel:Brožek Zdeněk
IČ:38112508

Popis projektu

Předmětem podpory je Borecká kaskáda Štěpánovice v k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami a v k.ú. Hnanice pod Troskami. V rámci realizace akce bude provedeno vybudování dvou rybníčků, dvou mokřadních ploch, čtyř tůní a provedena výsadba dubů, jasanů a jilmů. Hrázky budou opevněny v místě výpustí a přepadů pískovcovou dlažbou, ostatní části opevněny dřevěnou palisádou.Obnova meandrů potůčku.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění NE
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění ANO
Financování:
Rozpočet celkem: 1 123 325
z toho Příspěvek EU: 844 451
Soukromé prostředky: 110 386
Národní veřejné prostředky celkem: 149 021
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 149 021
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Okres: Semily
Obec: Rovensko pod Troskami (Semily)

Místo realizace mapa

Okres: Semily
Obec: Rovensko pod Troskami (Semily)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz