Cílené zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti ITW PRONOVIA, s. r. o.

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00939
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.09.2010
Termín ukončení:31.08.2012
Žadatel:ITW PRONOVIA, s.r.o.
IČ:46965823

Popis projektu

Navržený a předkládaný projekt "Cílené zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti ITW PRONOVIA, s.r.o." je orientován na prohlubování zejména odborných znalostí v oblasti výroby, IT, komunikačních a řídících dovedností a kompetencí vybraných skupin zaměstnanců společnosti. Jedná se o regionální projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců. Výstupem projektu bude mimo proškolených osob i vytvoření znalostní databáze a vnitrofiremního e-learningového informačního systému.
Právě v období hospodářské krize, ve které se nyní ČR nachází, jsou firmy "tlačeny" ke snižování nákladů na vzdělávání, což se ale negativně odrazí zejména v kvalitě poskytovaných služeb. Tato situace je vnímána i v rámci společnosti ITW PRONOVIA s.r.o., kde jsou zaměstnanci a jejich rozvoj chápáni jako kapitál firmy. Vzdělávání zaměstnanců je vnímáno jako priorita a přidaná hodnota pro obě strany, ne pouze jako zaměstnanecký benefit. Z těchto důvodů oslovila zástupce firmy výzva "Školení je šance" a byl připraven předkládaný projekt.
Cílem projektu je připravit a absolvovat vzdělávací programy pro vybrané zaměstnance s důrazem na vzdělávání v oblasti jazyků, Ieadershipu, komunikačních, prodejních a IT dovedností a také odborných znalostí potřebných při každodenní práci. Důraz bude kladen na komplexnost vzdělávání, systematičnost a maximální využití v praxi. Účelem projektu je zlepšit dovednosti zaměstnanců, které jsou potřebné pro výkon jejich práce s ohledem na strategii firmy, která se zaměřuje na průnik na zahraniční trhy a stabilizaci pozice u současných obchodních partnerů.
Vzdělávání bude koncipováno jako skupinové, ale i individuální (zejména u odborně zaměřených kurzů). Vzdělávání proběhne i způsobem samostudia s pomocí e-learningových opor. Projekt je navržen jako 2letý (24 měsíců).
Žadatel žádá o podporu z tzv. dočasného rámce.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 5 468 385
z toho Příspěvek EU: 4 648 127
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 820 258
z toho Národní veřejné prostředky: 820 258
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Vysočina

Místo realizace mapa

Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Velká Bíteš (Žďár nad Sázavou)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz