Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách

Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.00/14.0147
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín zahájení:01.10.2010
Termín ukončení:31.07.2013
Žadatel:CCA Group a.s.
IČ:25695312

Popis projektu

Předmětem projektu je podpora využití informačních technologií při rozvoji výuky průřezových témat na druhých stupních základních škol ve vybraných krajích. Průřezová témata jsou povinnou součástí rámcových vzdělávacích plánů škol, v praxi však školy nemají dostatečné podklady pro výuku a hodnocení žáků v těchto oblastech. Cílem projektu je vytvořit internetový portál, díky kterému budou moci učitelé tvořit vlastní plány výuky PT, generovat testy pro své žáky a v neposlední řadě zde budou uloženy elektronické obsahy k jednotlivým subkategoriím PT.
Díky projektu vznikne:
a) on-line generátor plánů výuky PT na 2. stupni ZŠ
b) 34 sad elektronických výukových materiálů k PT
c) 960 elektronických testových otázek
d) internetový portál pro podporu ICT výuky a testování v oblasti PT
Do projektu bude zapojeno 180 škol a podpořeno bude 18 000 žáků a 180 učitelů ZŠ z nejméně osmi krajů.
Projekt bude realizován ve spolupráci s partnery - společností www.scio.cz, s.r.o. a Studnice o.s.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 11 192 387
z toho Příspěvek EU: 9 513 529
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 678 858
z toho Národní veřejné prostředky: 1 678 858
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Zlínský
Karlovarský
Ústecký
Plzeňský
Jihomoravský
Jihočeský
Středočeský
Olomoucký
Moravskoslezský
Liberecký
Královéhradecký
Vysočina
Pardubický

Místo realizace mapa

Okres: Plzeň-město
Obec: Plzeň (Plzeň-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz