Vzdělávání v e-Governmentu v ORP Frýdlant nad Ostravicí

Číslo projektu:CZ.1.04/4.1.00/40.00059
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.09.2010
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:Město Frýdlant n.O.
IČ:00296651

Popis projektu

Projekt je zaměřen na realizaci činnosti eGon Centra ORP Frýdlant nad Ostravicí při implementaci systému vzdělávání úředníků v používání eGovernmentu a tím i realizace vzdělávacího programu. Cílem eGovernmentu je zefektivnění fungování státní správy a místní samosprávy a zjednodušení služeb státu pro občany i podnikající fyzické a právnické osoby. Zavádění eGovernmentu bude dlouhodobý proces, který bude nutno zajistit potřebnou technologickou a personální kapacitou.V rámci projektu eGon Centrum ORP Frýdland nad Ostravicí zajistí školení prostřednictvím vlastních školitelů (proškolených Institutem pro místní správu Praha) s bezplatným využitím centrálního eLearningového výukového prostředí Institutu pro místní správu Praha pro zaměstnance Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, pracovníky správního obvodu Frýdlant nad Ostravicí, dále pak v rámci partnerské smlouvy s ORP Frenštát pod Radhoštěm pro pracovníky Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm a zaměstnance spádových obcí Frenštátu pod Radhoštěm, kteří budou z těchto prostředků školeni bezplatně v rámci eGon Centra ORP Frýdlant nad Ostravicí a projektu schváleného dle této výzvy.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 004 140
z toho Příspěvek EU: 1 703 519
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 300 621
z toho Národní veřejné prostředky: 0
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 300 621
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský

Místo realizace mapa

Okres: Nový Jičín
Frýdek-Místek
Obec: Frýdlant nad Ostravicí (Frýdek-Místek)
Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz