Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy M.B.Keramika spol. s r.o.

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00931
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.10.2010
Termín ukončení:30.09.2012
Žadatel:M.B.KERAMIKA spol. s r.o.
IČ:63491532

Popis projektu

Předmětem projektu je vytvoření a zavedení vzdělávacího systému ve firmě M.B.Keramika spol. s r.o. Firma má v současné době 60 zaměstnanců, kteří jsou průběžně školeni v získávání odborných znalostí týkajících se zejména produktů, zbožíznalectví, materiálů, vybavení, apod. Chybí jim však ucelený systém vzdělávání v tzv. "měkkých" disciplínách. Zejména se jedná o obchodníky, prodejce, asistenty, pracovníky odbytu a zahraničního obchodu, kteří jsou nuceni denně komunikovat se zákazníky, vyřizovat objednávky a prodávat nové zboží. Proto je do systému vzdělávání zařazen z velké části nácvik a prohloubení komunikačních a obchodních dovedností. Vzhledem ke spolupráci se zahraničím (dovoz) začíná vznikat potřeba jazykového školení zaměstnanců pracujících v oddělení zahraničního obchodu. Samotné vedení si uvědomuje také naléhavou potřebu rozvoje manažerských schopností a dovedností v oblasti IT. Vzhledem k tomu, že firma chce zvyšovat svoji konkurenceschopnost a stabilní postavení na trhu, je nutné zvyšovat kompetence jednotlivých pracovníku, což chce firma řešit zavedením koncepčního moderního způsobu řízení lidských zdrojů ve společnosti.
Vzdělávání zaměstnanců jako součást plánování lidských zdrojů vnímá vedení společnosti jako systematické hledání souladu mezi vizí, cíli a strategií firmy na jedné straně a realitou trhu na straně druhé. Žadatelovým záměrem je proto zrealizovat soubor vzdělávacích aktivit na bázi pilotního projektu, zabezpečovaného jak externí vzdělávací agenturou tak interními lektory. Vzdělávacích aktivit se zúčastní téměř všichni zaměstnanci firmy, rozdělení do několika skupin dle pracovních pozic a potřeb. Výstupem bude kromě proškolených zaměstnanců a několika vzdělávacích programů zpracovaný materiál ve formě e-learningu sloužící pro interní vzdělávací potřeby firmy v oblasti obchodních dovedností.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 4 332 446
z toho Příspěvek EU: 3 682 579
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 649 867
z toho Národní veřejné prostředky: 649 867
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz