Zmírnění dopadů hospodářské krize pomocí vzdělávání zaměstnanců společnosti INEX Česká republika s.r.o.

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01026
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.11.2010
Termín ukončení:31.10.2012
Žadatel:INEX Česká republika s.r.o.
IČ:61328987

Popis projektu

INEX Česká republika s.r.o. (dále jen INEX) se sídlem v Litoměřicích je společností poskytující služby v oblasti facility managementu. Společnost chce projektem dále vzdělávat vedoucí pracovníky, další THP a obchodníky, inovovat nastavený systém RLZ a prostřednictvím efektivnější práce výše zmíněných skupin zaměstnanců eliminovat důsledky ekonomické krize pro INEX.
Cílovou skupinu (CS) projektu tvoří 34 zaměstnanců (15% všech zaměstnanců), jedná se o zástupce: Top managementu (7), Ostatní THP (11: 7 obchodníků a 4 pracovníky administrativy) a Vedoucí střediska (16) - z těchto středisek: Most, Ústí nad Labem, Litoměřice, Liberec, Karlovy Vary, Plzeň, Rakovník, Kladno, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Čáslav, Ostrava, Bohumín, Jihlava, Humpolec.
Projekt komplexního charakteru realizuje požadované obecné vzdělávání zaměřené na komunikační, manažerské, obchodní dovednosti a IT znalosti (MS Excel), rozvíjí podnikový systém RLZ. Výstupem jsou
4 vzdělávací programy realizované dílčími kurzy a virtuální třída, které odpovídají potřebám CS.
Cílem vzdělávacích aktivit realizovaných s využitím inovativní metody je zvýšení kvalifikace účastníků a jejich adaptability na změny. Posílí se udržitelnost pracovních míst. Výsledkem bude zkvalitnění řízení firmy, klientského servisu a firemních procesů, čímž vzroste konkurenceschopnost společnosti INEX.
Cílů bude dosaženo aktivním zapojením účastníků do uzavřených firemních 2-3 denních výjezdních kurzů. Pro zvýšení efektivity vzdělávacího procesu a v souladu s potřebami podnikového systému RLZ bude v projektu vytvořena a využita virtuální třída.
Za realizaci projektu je zodpovědný realizační tým. Vzdělávací aktivity jsou hodnoceny interně, tzv. "interní evaluace". Školení bude zajišťovat externí dodavatel vybraný výběrovým řízením.
Firma využije podpory dle dočasného rámce. V projektu nemá partnera. Projekt je nadregionální.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 783 171
z toho Příspěvek EU: 2 365 695
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 417 476
z toho Národní veřejné prostředky: 417 476
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Karlovarský
Středočeský
Královéhradecký
Ústecký
Vysočina
Liberecký
Moravskoslezský
Plzeňský

Místo realizace mapa

Okres: Liberec
Hradec Králové
Litoměřice
Pelhřimov
Kladno
Karlovy Vary
Ústí nad Labem
Most
Plzeň-město
Jihlava
Rakovník
Kutná Hora
Mladá Boleslav
Ostrava-město
Karviná
Obec: Rakovník (Rakovník)
Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Hradec Králové (Hradec Králové)
Plzeň (Plzeň-město)
Jihlava (Jihlava)
Ostrava (Ostrava-město)
Kladno (Kladno)
Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
Humpolec (Pelhřimov)
Čáslav (Kutná Hora)
Liberec (Liberec)
Bohumín (Karviná)
Litoměřice (Litoměřice)
Most (Most)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz