Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01533
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.12.2010
Termín ukončení:30.11.2012
Žadatel:ELTODO-CITELUM, s.r.o.
IČ:25751018

Popis projektu

Obsahem předkládaného nadregionálního projektu je vytvoření a realizace komplexního vzdělávacího programu pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELDOTO-CITELUM, s.r.o. Jsme si vědomi, že v současné době je kvalitní a profesionální tým lidí jednou z mála udržitelných a dlouhodobých konkurenčních výhod.
Potřebnost projektu je podložena interním průzkumem vzdělávacích potřeb, který jsme realizovali ke konci 1. pololetí tohoto roku. Na základě tohoto průzkumu bylo možno odhalit možnosti a potřeby vzdělávání našich zaměstnanců/kyň, pro které je tento projekt určen.
Cílem předkládaného projektu je profesní a osobnostní rozvoj zástupců/kyň cílové skupiny v oblastech a tématech, které byly identifikovány jako zásadní pro kvalitní provádění jimi vykonávaných pracovních činností. Díky účasti na jednotlivých projektových aktivitách se cílová skupina stane adaptabilnější na trhu práce, což je i cílem oblasti podpory 1.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Stanoveného cíle dosáhneme realizací komplexního programu, který rozdělíme do následujících vzdělávacích modulů:
Modul A - Osobní a manažerské kompetence
Modul B - Řízení lidských zdrojů
Modul C - Finanční znalosti a obchodní schopnosti
Modul D - Právní znalosti
Modul E - IT dovednosti
Modul F - Jazykové znalosti
Modul G - Trénink týmových dovedností
Modu H - Odborná témata - technika, software
Modul I - Odborné kurzy
Projekt bude realizován a hlavní zodpovědnost za jeho řádný průběh ponese žadatel, společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Projekt budeme realizovat 24 měsíců, v jejichž průběhu proškolíme 43 našich mimopražských zaměstnanců/kyň, kteří získají nové, případně si rozšíří stávající znalosti a dovednosti, které jim napomohou vykonávat pracovní činnosti kvalitněji a efektivněji. Navíc se díky dalšímu profesnímu rozvoji stanou adaptabilnějšími na dnešním globalizovaném trhu práce.
Projekt předkládáme v režimu podpory podle dočasného rámce, v posledních třech letech jsme nečerpali podporu de minimis.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 5 077 879
z toho Příspěvek EU: 4 316 197
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 761 682
z toho Národní veřejné prostředky: 761 682
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihomoravský
Ústecký
Liberecký
Jihočeský

Místo realizace mapa

Okres: Hlavní město Praha
České Budějovice
Hodonín
Ústí nad Labem
Liberec
Louny
Obec: Praha (Hlavní město Praha)
Hodonín (Hodonín)
Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
Louny (Louny)
České Budějovice (České Budějovice)
Liberec (Liberec)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz