Realizace vzdělávacích kurzů pro společnost AutoCont IPC a.s.

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01611
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:15.12.2010
Termín ukončení:14.12.2012
Žadatel:AutoCont IPC a.s.
IČ:25872613

Popis projektu

AutoCont IPC a.s. (AutoCont IPC) působí na českém trhu jako výrobce průmyslové PC techniky a speciálních IT systémů šitých uživateli na míru. Tímto nadregionálním projektem s dopadem na 2 kraje žádá o finanční podporu dle dočasného rámce.
Firma se velmi silně potýká s důsledky hospodářské krize, obrat poklesl za 1.polovinu r.2009 oproti stejnému období r.2008 o 45 %. Komplexním vzd.projektem zaměřeným na obecné vzdělávání a rozvoj podnikového systému RLZ se vedení snaží zvýšit kvalifikaci a adaptabilitu zaměstnanců a podpořit tak konkurenceschopnost firmy.
V souladu s Plánem vzd. zaměstnanců bylo do cílové skupiny (CS) vybráno 19 zaměstnanců jak z centrály v Ostravě (16), tak z pobočky v Brně (3), tzn.CS je ze 2 krajů - Moravskoslezský a Jihomoravský, více kap. Adresa místa realizace. Zaměstnanci jsou z celé hierarchie: ředitel (2os), výroba a technici (8), obchodníci a nákupčí (7), účetní (1) a IT (1). Projektu se účastní mj. 7 žen, 1 osoba do 25 let, 1 nad 50 let a 2 ZTP.
Pro CS jsou připraveny výstupy:
-1 vzd.program z firemních kurzů (FK) - účastníci si v různé míře zdokonalí obchodní a komunikační dovednosti, týmovou spolupráci, time management a firemní kulturu vč. RP a envi;
-1 vzd.program složený z veřejných kurzů (VK) - efektivní k počtu účastníků - zaměstnanci si dle indiv.potřeb zdokonalí manažerské, PC a odborné dovednosti (ŘP na VZ vozíky, právní povědomí)
-kurz anglického jazyka (AJ) zlepší komunikaci celé CS se zahr.klienty a dodavateli.
Cílů a výstupů projekt dosáhne osobní účastí zaměstnanců na FK a VK. Motivací pro ně jsou kurzy připravené na míru, dle rozsahu témat 1-2denní výjezdní a dlouhodobý nevýjezdní jazykový kurz. Interaktivní výuka bude podpořena virtuální třídou, kterou využije celá CS. To vše inovuje RLZ systém AutoCont IPC.
Na realizaci projektu se bude podílet real. tým žadatele a externí dodavatel vzdělávacích služeb (DVS) vybraný výběr. řízením. Hodnocení vzd.aktivit bude zajišťováno interně hodnotícími meetingy.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 160 462
z toho Příspěvek EU: 1 836 393
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 324 069
z toho Národní veřejné prostředky: 324 069
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihomoravský
Moravskoslezský

Místo realizace mapa

Okres: Ostrava-město
Brno-město
Obec: Ostrava (Ostrava-město)
Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz