Komplexní vzdělávání zaměstnanců Country Life

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01302
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:COUNTRY LIFE s.r.o.
IČ:45792585

Popis projektu

Společnost Country Life, s. r. o., byla založena na jaře v roce 1991 a byla první, kdo přinesl biopotraviny na český trh. Country Life nabízí komplexní řešení Oblasti biopotravin a zdravého životního stylu na všech úrovních a ve všech směrech od ekofarmy, přes velkoobchod až po kurzy zdravého životního stylu. Je také členem Svazu ekologických zemědělců Pro-bio.
Primárním cílem projektu Manažerské akademie a Akademie komplexních obchodních a prodejních dovedností ve firmě COUNTRY LIFE je detailně proškolit v oblasti měkkých dovedností 29 zaměstnanců společnosti: 14 vedoucí středisek, 4 obchodní zástupce, 3 pracovníky zahraničního a tuzemského nákupu a 8 pracovníků zákaznického centra (celkem 278 podpořených osob). Také budou vytvořeny 3 inovativní produkty (Odměňovací řád a 2 systémy rozvoje pracovníků společnosti COUNTRY LIFE Systém Manažerské akademie a systém Akademie komplexních obchodních a prodejních dovedností).
Již nyní byly sestaveny podnikové vzdělávací plány a náběhové harmonogramy firemního vzdělávání - detailní rozpisy jsou přílohou tohoto projektu. Všichni potenciální účastníci školení již byli s projektem seznámeni.
Školení bude realizovat vybraná specializované školící agentura. Její výběr bude předmětem tenderového řízení ihned po spuštění projektu. S externí agenturou budou také spolupracovat interní školitelé,znalí úrovně znalostí jednotlivých pracovníků. Kombinace externího know-how s interní znalostí úrovně rozvoje jednotlivých interních specialistů je klíčovým spojením, důležitým pro úspěch projektu.
Být lídrem v oboru znamená hodně investovat do vzdělávání svých pracovníků, bohužel v současné době došlo k omezení vzdělávacích nákladů na rok 2010 vinou poklesu tržeb. Pouze získaná dotace z tohoto projektu by společnosti umožnila naplno opět rozjet vzdělávací činnosti na nadcházející období.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 590 424
z toho Příspěvek EU: 2 201 860
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 388 564
z toho Národní veřejné prostředky: 388 564
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Středočeský

Místo realizace mapa

Okres: Beroun
Obec: Beroun (Beroun)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz