Vzdělávání zaměstnanců DORA Security

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01397
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:SECURITAS ČR s.r.o.
IČ:43872026

Popis projektu

Předmětem regionálního projektu je obecné vzdělávání zaměstnanců společnosti DORA Security a.s. v Mostě. Předmětem podnikání spol. je zejm. poskytování služeb ostrahy majetku a osob, kromě toho společnost provádí řadu činností, např. správu nemovitostí,velkoochod a maloobchod, pronájem a půjčování věcí movitých atd.Projekt je rozdělen na čtyři klíčové aktivity, které zahrnují kurzy v násl. oblastech:Vedení,techn.a org. zaj.projektu, Zvyšování kvalifikace prac. provozu, Komun. dovednosti, Obsluha PC a IT kurzy. Klíčové aktivity mají komplexní charakter, zahrnují cílové skupiny všech skupin pozic ve firmě (manažeři, vedoucí zaměstnanci,referenti, strážní,recepční,členové mobilních jednotek a dispečeři) a cílové skupiny celkem zahrnují 475 zam. z celk.počtu 1 414. Výběr byl proveden na zákl.komplexní analýzy potřeb vzděl., vypracované v r. 2006, z této množiny vybráni prac. v Ústeckém kr. Na téma vzděl byla vyprac. i diplom. práce (Hana Civínová, 2007). Kurzy budou realizovány formou celoden.seminářů.
Cíle projektu:
1. Realizace uceleného systému obecného (nespecifického) vzdělávání zaměstnanců společnosti podle jejich potřeb z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce, zvýšit jejich kvalifikaci obecně v pracovním procesu
2. Získání návyků pro sam. práci, získání potřebných odb. předpokladů a sebedůvěry pro výkon funkce, schopnost výkonu funkce na kvalit. vyšší úrovni a získání respektu a prestiže v místě výkonu služby, zajišťování cílové kvalifikační struktury v souladu s měnícími se podmínkami, zajištění efektivních stylů řízení na všech úrovních, zvýšení kvality vnitřního řízení a chování společnosti.
3. Kvalifikační rozvoj zaměstnanců tak, aby následně uměli tvůrčím způsobem vést a pozitivně motivovat spoluzaměstnance, stabilizace kvalitních, inovačně myslících, profesně a kvalifikačně na výši.
4. Projekt je součástí systému vytváření podmínek pro dlouhodobou loajalitu a věrnost BA a také paradigmatu v oblasti organizační kultury a dobrého klimatu pro práci

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 5 490 709
z toho Příspěvek EU: 4 667 103
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 823 606
z toho Národní veřejné prostředky: 823 606
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Ústecký

Místo realizace mapa

Okres: Most
Obec: Most (Most)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz