Cestou vzdělávání ke zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců M - KOVO s.r.o. a partnera

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01742
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:15.12.2010
Termín ukončení:14.12.2012
Žadatel:M - KOVO s.r.o.
IČ:25515799

Popis projektu

Žadatel M-KOVO s.r.o. (dále M-KOVO) a partner KOVORAN s.r.o. (dále KOVORAN) žádají společně prostřednictvím tohoto regionálního projektu o finanční podporu EU v rámci dočasného rámce.
Partnery svazuje vzájemná spolupráce v oblasti strojírenské, zámečnické, nástrojařské výroby a rovněž působnost ve stejné lokalitě (Rantířov, kraj Vysočina). Jelikož mají společného majitele, mají také stejné systémy a potřeby RLZ, jež oba partneři chtějí průběžně rozvíjet a inovovat. V současnosti jsou negativně zasaženi eko. krizí, takže se rozhodli spojit své síly a společně realizovat další vzdělávání, ve kterém vidí záruku zvýšení konkurenceschopnosti.
Po vzájemné domluvě, zvážení strategií a priorit RLZ, potřeb a zájmů zaměstnanců a s ohledem na aktuální eko. situaci se rozhodli pro realizaci komplexního vzd. projektu zaměřeného na obecné vzdělávání. Cílovou skupinu projektu tvoří celkem 24 zaměstnanců partnerů - 18 osob žadatele (z celkových 25) a 6 osob partnera (z celkových 8), a to na následujících pozicích: top manažeři, THP, výrobní skupina (svářeči, zámečníci, nástrojáři, konstruktéři). V cílové skupině je mj. 9 žen a 4 osoby starší 50 let.
Cílem vzd. aktivit je podpořit RLZ jak žadatele, tak partnera. Zvýšit kvalifikaci a adaptabilitu účastníků, posílit udržitelnost jejich prac.míst a tím i konkurenceschopnost obou firem. Cíle naplní připravený komplexní vzd. plán, který se sestává ze 4 vzd. programů: měkké, IT, jazykové dovednosti, odborné školení (kurzy zlepší povědomí účastníků v oblasti sváření, práce na CNC strojích). Vzdělávání bude rozšířeno o kurzy z oblasti RP a envi.
Cílů bude dosaženo díky uzavřeným firemním školením, přičemž efektivitu vzdělávání podpoří interaktivní výuka, virtuální třída - inovativní prvek systému RLZ.
Realizační tým žadatele (partner má asistenta) bude mít na starosti realizaci plánovaných aktivit, vč. výběru dodavatele vzd. služeb. Kvalita vzd.aktivit bude hodnocena na evaluačních konferencích.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 1 818 120
z toho Příspěvek EU: 1 545 402
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 272 718
z toho Národní veřejné prostředky: 272 718
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Vysočina

Místo realizace mapa

Okres: Jihlava
Obec: Rantířov (Jihlava)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz