Konkurenceschopnost bezpečnostního a obranného průmyslu v nových ekonomických a právních podmínkách EU

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00111
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:28.02.2013
Žadatel:Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR
IČ:67362176

Popis projektu

Cilem projektu je vytvořit a aplikovat komplexní, obecně vzdělávací školící nástroj v podobě čtyř kurzů školení pro cílovou skupinu projektu, zaměstnance podniků, členů Asociace, v oblasti hlavních problematik bezpečnostního a obranného průmyslu. Tyto podniky již aktivně projevily svůj zájem účastnit se tohoto záměru. Asociace má již zkušenosti s realizací školících projektů a realizace tohoto projektového záměru umožní plně využít výjimečných znalostí, kterými Asociace v současnosti v této oblasti a v této době ekonomické recese disponuje, zejména v oblasti bezpečnostního a obranného průmyslu a seznámit zástupce této oblasti průmyslu nejen s probíhajícími a připravovanými procesy a projekty na evropské úrovni, ale hlavně doporučit řešení, která budou mít zásadní vliv na možnost aktivního zapojení se a tudíž udržení a rozvoj konkurenceschopnosti tohoto průmyslu. Jednotlivé procesy jsou popsány v rámci klíčových aktivit, obsahově rozděleny do čtyř samostatných kurzů a jejich cílem je nejen analýza a obecné doporučení postupů pro podniky v oblasti standardizační, jakostní, ekonomické a legislativní, ale i doporučení postupů a řešení a vytvoření systémů následného zapojení těchto podniků do souvisejících současných a připravovaných evropských projektů. Dosavadní spolupráce Asociace s mezinárodními organizacemi a institucemi jako jsou direktoráty EK (Enterprise and Industry, Research), CEN-CENELEC - standardizační úřad, ASD, EDA a NATO, umožňuje dosažení úrovně mezinárodní spolupráce, která je zcela zásadní pro všechny popsané klíčové aktivity. Zároveň se do projektu zapojí odborníci z ÚřOSK SOJ, ze Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany, z Českého úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, ze Správy státních hmotných rezerv, z Univerzity obrany a další specialisté z odborných institucí a průmyslových podniků ČR. Realizace projektu dává předpoklad vkládání takto získaných znalostí do dalšího rozvoje této oblasti zpracovatelského průmyslu ČR.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 8 040 237
z toho Příspěvek EU: 6 834 201
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 206 036
z toho Národní veřejné prostředky: 1 206 036
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Pardubický
Vysočina
Zlínský
Královéhradecký
Středočeský
Moravskoslezský
Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Hlavní město Praha
Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)
Praha (Hlavní město Praha)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz