Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Hotel Ambassador Zlatá Husa spol. s r.o.

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01758
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:15.12.2010
Termín ukončení:14.12.2012
Žadatel:HOTEL AMBASSADOR ZLATÁ HUSA spol. s r.o.
IČ:45794898

Popis projektu

Společnost Hotel Ambassador Zlatá Husa spol. s r.o. v současné době zaměstnává 289 osob, což ji řadí mezi významné české hotelové společnosti. Společnost provozuje Hotel Ambassador Zlatá Husa v Praze a hotely Esplanade Spa & Golf Resort a Agricola v Mariánských Lázních.
Do vzdělávacího programu bude zapojeno 98 zaměstnanců ze 2 hotelů v Mariánských lázních, kteří budou rozděleni do 8 skupin:
- kuchaři,
- recepční,
- obsluha,
- ekonomický úsek,
- balneo,
- pokojské,
- technici,
- provozní oddělení
Potřeby a požadavky zaměstnanců na další vzdělávání jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. Vyhodnocení bylo podnětem pro uspořádání motivačních pohovorů, ze kterých vyplynula potřeba dalšího vzdělávání a které byly hlavním podnětem pro vznik předkládaného projektu. Výsledkem motivačních pohovorů jsou následující 3 oblasti vzdělávacích potřeb:
- kurzy soft skills (např. time management, zvládání stresu, komunikace),
- odborné kurzy (např. aktuální trendy v lázeňství, wellness, kvalita služeb),
- jazykové kurzy (RJ, NJ).
Aby byla zvýšena komplexnost a posílena udržitelnost projektu, bude zajištěno vydání odborných publikací a jazykových příruček jako studijního materiálu ke kurzům.
Realizací projektu bude pověřen realizační tým, který se skládá z projektového manažera, odborného administrativního asistenta a metodika. Celý tým bude společně usilovat o úspěšnou realizaci celého projektu dle časového harmonogramu a bude se pravidelně scházet.
Protože společnost chce i nadále poskytovat kvalitní služby a dokázat čelit konkurenci a současné ekonomické krizi, byl vypracován tento projekt. Jeho cílem je umožnit a zajistit zaměstnancům společnosti další vzdělávání formou komplexního a inovativního vzdělávacího programu, který rozšíří jejich znalosti a dovednosti a zvýší jejich adaptabilitu, což v důsledku posílí i udržitelnost pracovních míst a konkurenceschopnost samotné společnosti.
Společnost využije pro financování dočasného rámce podpory.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 5 983 698
z toho Příspěvek EU: 5 086 143
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 897 555
z toho Národní veřejné prostředky: 897 555
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Karlovarský

Místo realizace mapa

Okres: Cheb
Obec: Mariánské Lázně (Cheb)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz