Růst kvalifikace zaměstnanců TV PRODUCTS CZ s.r.o. za účelem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01314
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:31.12.2010
Termín ukončení:30.11.2012
Žadatel:TV PRODUCTS CZ s.r.o.
IČ:26061333

Popis projektu

Projekt si klade za cíl dosáhnout větší odbornosti zaměstnanců společnosti TV PRODUCTS CZ, podpořit je v jejich profesním růstu, rozšířit jejich znalosti v daném oboru i obohatit interpersonální dovednosti, posílit kolektivního ducha pro lepší spolupráci a výkony zaměstnanců, které následně ovlivní i růst kvality a konkurenceschopnosti podniku.
Byl proveden stručný monitoring potřeb zaměstnanců, ze kterého byl vytvořen nový vzdělávací plán, jehož realizace je předmětem tohoto projektu. Projekt spočívá ve vzdělávání zaměstnanců společnosti působící v Českých Budějovicích na různých pracovních pozicích. Kurzy jsou zaměřeny zejména na komunikační dovednosti, práci s informační technologií a jazykové dovednosti, nutné pro používání v jejich pracovní pozici.
Většina kurzů bude prováděna vybranými dodavateli kurzů, některé kurzy budou pravádět vyškolení interní lektoři. Všechny kurzy spadají pod obecné vzdělávání.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 2 270 324
z toho Příspěvek EU: 1 929 775
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 340 549
z toho Národní veřejné prostředky: 340 549
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihočeský

Místo realizace mapa

Okres: České Budějovice
Obec: České Budějovice (České Budějovice)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz