Podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Olomouc zvýšením adaptability jejich zaměstnanců

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00054
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.12.2013
Žadatel:Okresní hospodářská komora Olomouc
IČ:47673699

Popis projektu

Okresní hospodářská komora Olomouc (dále OHK Olomouc) vznikla roku 1993 a jejím posláním je podporovat podnikatelské aktivity, prosazovat a chránit zájmy členů komory, včetně zajištění jejich potřeb. Svým členům poskytuje konzultační služby a organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost.
Cílovou skupinu projektu tvoří 238 zaměstnanců ze 7 členských firem - rozdělených do 4 skupin - Top a střední management (36 osob), Obchodníci a nákupčí (36 osob), Pracovníci výroby (96 osob), TH pracovníci (70 osob). Pro účastníky je připraven ucelený vzdělávací plán sestavený na míru jejich potřebám především v oblastech komunikačních, manažerských, obchodních, lean a IT dovedností a znalostí. Projekt je zaměřen na obecné vzdělávání a jeho součástí jsou i školení z oblasti rovných příležitostí (RP) a udržitelného rozvoje (envi).
Cílem vzdělávacích aktivit je zvýšení kvalifikace zaměstnanců, zaměstnatelnosti a jejich adaptability na změny ve firmách a na trhu. Zapojením jednotlivců a pracovních týmů vzroste osobní potenciál účastníků, zvýší se jejich pracovní výkonnost, a tím dojde k zefektivnění procesů. Dojde tak i k podpoře zpracovatelského průmyslu (konkrétně odvětví D) v olomouckém regionu.
Cíle budou naplněny prostřednictvím jednotlivých vzdělávacích aktivit, které budou pro členy OHK Olomouc organizovány formou uzavřených firemních seminářů s moderní výukou - interaktivita, modelové situace, důraz na praktickou využitelnost apod. Přínosné pro firmy je shodné odvětví - zpracovatelský průmysl, což dává členům dobrou příležitost k předání zkušeností z praxe a navázání nových vazeb pro případnou spolupráci.
Za realizaci projektu a jednotlivých aktivit vzdělávacího plánu bude zodpovědný realizační tým OHK Olomouc. Školení bude zajišťovat externí dodavatel vzdělávacích aktivit zvolený ve výběrovém řízení. OHK Olomouc využije podpory (vč. DPH) dle dočasného rámce.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 10 603 021
z toho Příspěvek EU: 9 012 568
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 590 453
z toho Národní veřejné prostředky: 1 590 453
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Olomoucký

Místo realizace mapa

Okres: Olomouc
Obec: Olomouc (Olomouc)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz