Rozšíření portofila obecných i odborných znalostí zaměstnanců členů Asociace soukromých bezpečnostních služeb zvýšením jejich adaptability a konkurenceschopnosti členských firem

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00041
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.12.2013
Žadatel:Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s.
IČ:69781613

Popis projektu

Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR o.s. (dále ASBS), jejímž základním posláním je zvyšovat profesní úroveň v poskytování privátních bezpečnostních služeb, chránit zájmy a zajišťovat potřeby svých členů působících v této sféře, žádá o finanční podporu dle dočasného rámce (vč. DPH) pro realizaci komplexního vzd. projektu pro 32 svých členů.
ASBS si uvědomuje potřebnost dalšího vzdělávání zaměstnanců svých členů a prostřednictvím této podpory chce členům pomoci nejen zvýšit úroveň kvalifikace jejich zaměstnanců (odborná způsobilost), ale také snížit finanční a organizační náročnost dalšího vzdělávání zaměstnanců, zvláště v období hosp. krize.
Asociace na základě analýzy vzd.potřeb a požadavků členů na RLZ navrhuje nadregionální projekt (12 krajů, vyjma Prahy a Moravskoslezského kraje) pro 32 členů ASBS působících ve společném odvětví Nemovitosti a pronájem, podnikatelské činnosti. Cílovou skupinu (CS) tvoří 1270 zaměstnanců z pozic Top management, Střední management, Detektivové a strážní a Ostatní THP (více viz Popis CS).
Na míru jejich potřebám a v souladu s požadavky členů na RLZ je připraveno vzdělávání v manažerských, odborných, komunikačních a IT dovednostech, vč. RP a ENVI. V projektu budou na odborná školení navazovat 3 e-learningové moduly, které mají inovativní charakter, zefektivní vzd. proces a které využije nejen vybraná část CS (Střední management + Detektivové a strážní), ale v rámci udržitelnosti projektu také ostatní členové nezapojení do projektu.
Vzdělávání bude realizováno formou uzavřených fir. školení s moderní výukou a důrazem na praktickou využitelnost.
Cílem projektu je zvýšit odbornost zaměstnanců, jejich adaptabilitu, podpořit zachování prac.míst, zkvalitnit služby, a tak celkově zvýšit konkurenceschopnost členských firem a rozvíjet jejich systémy RLZ.
Úkolem realizačního týmu je zodpovědnou organizací zajistit hladký průběh realizace projektu. Kvalita školení bude zajištěna pravidelnými hodnotícími meetingy.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 15 777 886
z toho Příspěvek EU: 13 411 203
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 2 366 683
z toho Národní veřejné prostředky: 2 366 683
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Olomoucký
Zlínský
Jihomoravský
Královéhradecký
Jihočeský
Ústecký
Vysočina
Liberecký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Karlovarský

Místo realizace mapa

Okres: Olomouc
Brno-město
Hradec Králové
Chomutov
Liberec
Kladno
Pardubice
České Budějovice
Karlovy Vary
Plzeň-město
Zlín
Jihlava
Obec: Olomouc (Olomouc)
Chomutov (Chomutov)
Plzeň (Plzeň-město)
Zlín (Zlín)
Brno (Brno-město)
Kladno (Kladno)
Pardubice (Pardubice)
Liberec (Liberec)
Jihlava (Jihlava)
České Budějovice (České Budějovice)
Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Hradec Králové (Hradec Králové)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz