Vzdělávání zaměstnanců členů Společenstva cukrářů ČR, které povede ke zvýšení adaptability těchto zaměstnanců

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00133
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:30.12.2010
Termín ukončení:29.12.2013
Žadatel:Společenstvo cukrářů České republiky
IČ:60556986

Popis projektu

Společenstvo cukrářů ČR (SC ČR) sdružuje živnostensky hospodařící cukráře a jejich zaměstnance, případně zaměstnance firem vyrábějící cukrářské, pekařské, zmrzlinářské a podobné výrobky. Většina těchto malých provozoven (5-10 pracovníků) má predispozici k finančním problémům při zajišťování přísných hygienických norem. Navíc hospodářská krize stejně jako v jiných potravinářských oborech i zde způsobila pokles poptávky, cca 20 %.
Vzhledem k důležité a pro cukráře k zásadní roli dalšího vzdělávání chce SC ČR svým členům prostřednictvím tohoto komplexního vzd. projektu pomoci dále zvýšit kvalifikaci jejich zaměstnancům.

CS tvoří 400 zaměstnanců 68 členů SC ČR, působících v odvětví NH v kategorii D (zpracovatelský průmysl). Pro 200 vlastníků a vedení cukráren, 100 prodavaček a 100 cukrářů 68 členů SC ČR z 12 krajů (kromě hl. města Praha a Libereckého, nadregionální projekt) je sestaveno 5 vzd. programů zaměřených na tyto obecné dovednosti:
- manažerské (vč. RP a environmentu)
- obchodní
- komunikační
- IT
- odborné a legislativu.
Vytvořen je také 1 b-learningový modul zaměřený na efektivní komunikaci.
Cílem projektu je zvýšit odbornost a adaptabilitu účastníků, podpořit zachování jejich pracovních míst, zkvalitnit služby a tak celkově zvýšit konkurenceschopnost členů SC ČR. Těchto cílů bude dosaženo osobní účastí zaměstnanců na uzavřených kurzech (1-2denni) a virtuální výukou (B-learning), kterou zaměstnanci využijí poprvé, a to nejen ti zapojení v cílové skupině, ale v rámci udržitelnosti aktivit projektu i zaměstnanci dalších členů. To vše inovuje systém RLZ členů SC ČR.
Za realizaci projektu je zodpověděný 5-členný realizační tým. Vzdělávací aktivity zajistí dodavatel vzdělávacích služeb vybraný výběrovým řízením, jejich kvalita a efektivita bude pravidelně hodnocena prostřednictvím Evaluačních konferencí.
SC ČR jako neplátce DPH vzhledem k aktivitám projektu žádá o financování tohoto projektu (ceny vč. DPH) v režimu dočasného rámce.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 30 266 124
z toho Příspěvek EU: 25 726 205
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 4 539 919
z toho Národní veřejné prostředky: 4 539 919
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Vysočina
Karlovarský
Moravskoslezský
Jihočeský
Ústecký
Olomoucký
Jihomoravský
Středočeský
Plzeňský
Pardubický
Zlínský
Královéhradecký

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Mělník
Zlín
Pardubice
Karlovy Vary
Havlíčkův Brod
Ostrava-město
Olomouc
Ústí nad Labem
Hradec Králové
České Budějovice
Plzeň-město
Obec: Hradec Králové (Hradec Králové)
Plzeň (Plzeň-město)
Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
Olomouc (Olomouc)
Zlín (Zlín)
České Budějovice (České Budějovice)
Mělník (Mělník)
Brno (Brno-město)
Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Pardubice (Pardubice)
Ostrava (Ostrava-město)
Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz