Zvýšení adaptability zaměstnanců členských firem Sdružení výrobců volně prodejných léčiv cestou komplexního vzdělávání

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.06/52.00162
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:30.12.2010
Termín ukončení:29.12.2013
Žadatel:Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků
IČ:70881146

Popis projektu

Sdružení výrobců volně prodejných léčiv (dále jen SVOPL) je sdružením farmaceutických společností zabývajících se výrobou, prodejem a dovozem volně prodejných léčiv. Tímto nadregionálním projektem, v němž nemá partnera, žádá o finanční podporu v režimu tzv. dočasného rámce vč. DPH.
Snahou SVOPL je prostřednictvím tohoto komplexního vzdělávacího projektu, zaměřeného na obecné vzdělávání zaměstnanců členských firem podpořit profesní potenciál a adaptabilitu, udržitelnost prac. míst jejich zaměstnanců a konkurenceschopnost členů.
Projektové vzdělávání je určeno pro všechny členské firmy SVOPL: 12 firem (všechny z odvětví K národního hospodářství). Cílovou skupinou (CS) je 522 zaměstnanců z 13 krajů ČR mimo hl. města Prahy (viz. Adresa místa realizace). CS zahrnuje široké spektrum pracovních pozic: top management (84 os), střední management (168 os), obchodníky (122 os), administrativní pracovníky (86 os) a mistry (62 os).
Pro CS je vytvořen vzdělávací projekt složený z celkem 6 vzd. programů:
a) 3 vzd. programů na míru všem prac. pozicím kromě mistrů (účastní se pouze vybraných PC kurzů) - zaměřených na rozvoj manažerských a obchodních dovedností, dovedností asertivity a zvyšování efektivity; znalostí RP, environmentálního managementu, firemní kultury
b) 3 tématických vzd. programů zaměřených na rozvoj komunikačních a počítačových dovedností a znalostí cizích jazyků.
Všechny vzd. aktivity svým zaměřením a rozsahem přesně reagují na požadavky CS.
Cílů a výstupů projektu SVOPL dosáhne osobní účastí zaměstnanců všech členských firem na připravených uzavřených kurzech (UK) na míru. Pro účastníky jsou motivací kurzy dle vzd. potřeb. SVOPL využije všechny vzd. programy po skončení OP LZZ projektu k naplňování svých cílů a závazků vůči všem svým členům.
Na realizaci projektu se bude podílet realizační tým SVOPL a externí dodavatel vzdělávacích služeb (DVS) určený výběr. řízením. Hodnocení vzdělávacích aktivit bude zajišťováno interně evaluačními meetingy.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 22 591 327
z toho Příspěvek EU: 19 202 628
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 3 388 699
z toho Národní veřejné prostředky: 3 388 699
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Středočeský
Olomoucký
Liberecký
Karlovarský
Královéhradecký
Jihomoravský
Jihočeský
Vysočina
Ústecký
Plzeňský
Moravskoslezský
Pardubický
Zlínský

Místo realizace mapa

Okres: Ostrava-město
Zlín
Karlovy Vary
Kladno
České Budějovice
Děčín
Jihlava
Hradec Králové
Plzeň-město
Brno-město
Olomouc
Pardubice
Liberec
Obec: Ostrava (Ostrava-město)
Zlín (Zlín)
Jihlava (Jihlava)
České Budějovice (České Budějovice)
Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Hradec Králové (Hradec Králové)
Olomouc (Olomouc)
Brno (Brno-město)
Liberec (Liberec)
Kladno (Kladno)
Plzeň (Plzeň-město)
Pardubice (Pardubice)
Děčín (Děčín)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz