Posílení specifických kompetencí zaměstnanců TEMEX, spol. s r.o. v oblasti automatizace, vzduchotechniky a strojů

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00285
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:TEMEX , spol. s r. o.
IČ:42767873

Popis projektu

TEMEX spol. s r.o. se sídlem v Ostravě působí na trhu od r. 1991. Jako inženýrsko-dodavatelská firma v oborech průmyslové automatizace, vzduchotechniky a strojů, jsme schopni nabídnout specifická zákaznická řešení, komplexní dodávky na klíč a vývoj, konstrukci a výrobu jednoúčelových strojů a linek, které se sériově nikde na světě nevyrábí.
Tímto regionálním projektem žádáme o finanční podporu dle dočasného rámce. Komplexním vzdělávacím projektem zaměřeným na specifické i obecné (15,61 % z celkových nákladů) vzdělávání chceme posílit jedinečnou kvalifikaci našich zaměstnanců, jejich zastupitelnost a tímto i podpořit svou konkurenceschopnost.
Na základě analýzy vzd. potřeb (příloha č.5) se projektu zúčastní 69 zaměstnanců=cílová skupina TEMEX na prac. pozicích THP (55 os) a dělníci (D=14 os).
Ve specif. školeních budou pro 61 osob - 47 THP a 14 dělníků středisek
-Řídící systémy (14 os);
-Elektromontáže (14 os);
-Elektropohony (4 os);
-Elektroprojekce (3 os);
-Vzduchotechnika (12 os)
-Stroje (14 os)
vytvořeny 4 vzd. programy, zaměřené na rozšíření, prohloubení a/či získání (zastupitelnost) specifických znalostí a dovedností souvisejících s projekční, realizační a elektromontážní činností ve výše uvedených střediscích (viz. jednotlivé klíčové aktivity)
V obecném školení bude pro celou CS, vytvořen komplexní 1 vzd. program pro posílení jejich manažerských, PC a obchodní dovedností, rovných příležitostí, principů udrřitelného rozvoje; dovedností řízení firemních projektů; vybraní zaměstnanci absolvují odborné školení vazačů břemen.
Cílů a výstupů projektu v trvání 24 měsíců dosáhneme osobní účastí zaměstnanců na uzavřených firemních kurzech. Pro účastníky je motivací vzdělávání dle potřeb, rozšíření kompetencí.
Na realizaci se bude podílet realizační tým TEMEX a externí dodavatelé vzdělávacích služeb (DVS) vzešlí z výběrového řízení. Hodnocení vzdělávacích aktivit bude zajišťováno interně prostřednictvím KA 7.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 7 042 954
z toho Příspěvek EU: 5 986 511
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 056 443
z toho Národní veřejné prostředky: 1 056 443
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Moravskoslezský

Místo realizace mapa

Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava (Ostrava-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz