Posílení konkurenceschopnosti společnosti Y Soft prostřednictvím profesních vzdělávacích programů

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00227
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:Y Soft Corporation, a.s.
IČ:26197740

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti Y Soft a na vytvoření stabilního a funkčního podnikového vzdělávacího systému. Jedná se o odborné technologické specifické vzdělávání (školení, e-learningové kurzy, stáže), které je dále doplněno o obecné vzdělávání (do limitu určeného výzvou).
Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost společnosti v mezinárodním měřítku, rozvíjet technologické znalosti zaměstnanců, zvyšování jejich adaptability, kvalifikační úrovně a produktivity. Společnost Y Soft je zaměřena na vývoj a výrobu technologického produktu, jehož charakter vyžaduje prakticky neustálé inovace. Cílem společnosti Y Soft je se stát v několika příštích letech světovým lídrem ve svém oboru. Předkládaný projekt svým obsahem naplňuje jednu z nezbytných podmínek k tomu, aby se to podařilo a je pro společnost strategicky velmi důležitý. Za velmi potřebný jej považují také samotní zaměstnanci - výsledky průzkumu jsou doloženy v Příloze 6. Cílem projektu je připravit program vzdělávání ve společnosti v takové formě, rozsahu a kvalitě, aby se stal plně funkčním i v následujících letech po skončení projektu, kdy jej společnost chce zachovat a dále rozvíjet z vlastních finančních zdrojů.
Cílovými skupinami projektu jsou zaměstnanci žadatele. Jedná se celkem o 70 podpořených osob z Jihomoravského kraje.
V projektu se uskuteční tyto vzdělávací KA:
- KA 2 Technologické vzdělávání - 25 prezenčních interních školení, 5 stáží, 12 e-learningových kurzů - vytvořených a realizovaných samotným žadatelem
- KA 3 Externí profesní vzdělávání - 6 školení - uskutečněných dodavateli vzdělávání
- KA 4 Obecné vzdělávání - 14 školení v komunikačních a prezentačních dovednostech a v oblasti IT oboru - uskutečněných dodavateli vzdělávání

Celkově se v projektu uskuteční 908 hodin školení a výstupem projektu bude 447 absolventů jednotlivých školení.
Projekt potrvá 24 měsíců. Požadovaný režim podpory je podpora podle dočasného rámce.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 5 160 413
z toho Příspěvek EU: 4 386 351
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 774 062
z toho Národní veřejné prostředky: 774 062
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Brno-město
Obec: Brno (Brno-město)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz