Podpora jedinečné kvalifikace zaměstnanců Vitar s.r.o. pomocí specifikace vzdělávání

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00331
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:VITAR, s.r.o.
IČ:00566632

Popis projektu

Společnost VITAR s.r.o. je výrobcem doplňků stravy v několika technologických formách. Svým zaměřením musíme neustále reagovat na nové trendy a přizpůsobovat se požadavkům svých zákazníků. Většina zaměstnanců společnosti musí neustále rozvíjet své znalosti a držet krok s novinkami na trhu. Vzdělávání v této oblasti je velmi náročné jak finančně, tak časově a nelze se bez něj obejít a obstát v už tak tvrdé konkurenci na trhu.
Pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu, nejen v ČR, ale i v zahraničí je nutné, aby zam. byli vysoce odborně vzděláni. Všechny kurzy jsou nezbytně nutné proto, aby společnost mohla obstát v tvrdé konkurenci.
Projekt je určen pro našich 107 zaměstnanců, z výrob. útvaru (14 osob), výrob.oddělení (53 dělníků), laboratoře (4 osoby), servisu, expedice a správy (12 osob) a z divize Capri-Sonne (24 osob).
Zaměstnanci z jednotlivých oddělení se zúčastní připraveného vzdělávání, které jsme rozdělili do čtyř bloků. První blok specifického vzdělávání je věnován balení, lisování, specifik a postupů technologie při výrobě effervescentů.
Druhý blok spec. vzdělávání se věnuje postupům a technologiím při přípravě vstupních surovin, při odběru a kontrole vzorků a také způsobům při manipulaci s odpady ve společnosti VITAR.
Třetí blok spec. vzdělávání se zaměřuje na školení Capri-Sonne. V této části spec.vzdělávání budou zaměstnanci vysláni na školení do Heidelbergu a naopak v dalším období se bude školit v ČR. V srpnu 2010 jsme podepsali licenční smlouvu na výrobu tohoto nápoje.
Čtvrtý blok se věnuje obecnému vzdělávání v oblasti vnitrofiremní komunikace, školení řidičů a školení první pomoci.
Celé spec. i obecné vzdělávání bude řídit realiz. tým, který bude mít jasně dané parametry uvedené v KA Řízení a vedení projektu. Samostatně chceme vyhodnocovat přínos projektu pro společnost i pro zaměstnance, proto jsme v poslední KA nastavili způsob evaluace a hodnocení cílů projektu.
Podporu projektu v délce 24 měs. žádáme dle dočasného rámce.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 7 980 467
z toho Příspěvek EU: 6 783 397
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 1 197 070
z toho Národní veřejné prostředky: 1 197 070
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Zlínský
Jihomoravský

Místo realizace mapa

Okres: Brno-venkov
Zlín
Obec: Zlín (Zlín)
Tišnov (Brno-venkov)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz