Komplexní rozvojový program zaměstnanců společnosti KOVO Koukola, s.r.o.

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01588
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:KOVO Koukola,s.r.o.
IČ:26927306

Popis projektu

Vzdělávací projekt řeší tři aktuální problémy společnosti a naplňování vize jednatelů. Prvním problémem je skokový nárůst ( 2007- 26, 2008 " 34) počtu zaměstnanců, rozšíření kapacity výroby a otevření nových prostor. S tímto je spojená nutnost zavést efektivnější způsoby řízení a postupně předávat manažerské pravomoci z nejužšího vedení na střední management. Druhým problémem je zvyšování kvality výroby v důsledku nových zakázek, které kladou mnohem větší nároky na efektivitu výrobních procesů, řízení a organizace lidských zdrojů a odborné znalosti zaměstnanců. Třetím problémem je stabilizace zaměstnanců společnosti, řešení konfliktních situací na pracovištích a vytvoření prostředí pro přijímání mladých pracovníků do 25 let. Vizí společnosti je v horizontu tří let zvýšit obrat o 20%. Definované cíle projektu vycházejí z podporovaných aktivit OP LZZ a řeší nejaktuálnější potřeby společnosti. První definovaný problém tento projekt řeší formou realizace vzdělávacích aktivit zaměřených na získání komplexních znalostí managementu v oblasti řízení lidí, organizace práce, hodnocení a motivace. Druhý problém hodlá společnost částečně řešit realizací odborných vzdělávacích aktivit, které jsou ve svém finančním objemu pouze doplňující vzdělávací aktivitou. Více se společnost při řešení tohoto problému zaměřuje v tomto projektu na vytvoření interního lektorského týmu (3), který by formou lean tréninku zvyšoval odbornou úroveň zaměstnanců, připravoval prostředí pro zapracování nových a měl k dispozici inovativní prvek výuky vlastní instruktážní filmy, které by byly využity pro rozbor výrobních poruch a neefektivních způsobů obsluhy. Třetí problém řeší aktivity zaměřené na teambulding a osobní rozvoj, které pokrývají oblasti komunikace v konfliktních situacích, týmové role, rovné příležitosti a posilování atmosféry vzájemné spolupráce. Posledními oblastmi vzdělávacích aktivit, jsou interní výuka (vlastní lektorka z řad zaměstnanců) anglického jazyka a školení ICT technologií.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 3 091 532
z toho Příspěvek EU: 2 627 802
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 463 730
z toho Národní veřejné prostředky: 463 730
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Vysočina

Místo realizace mapa

Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz