Cesta k jedinečnosti a zvýšení konkurenceschopnosti

Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.04/60.00386
Programové období:Strukturální 2007-2013
Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín zahájení:01.01.2011
Termín ukončení:31.12.2012
Žadatel:OPTOKON, a.s.
IČ:13692283

Popis projektu

Projekt "Cesta k jedinečnosti a zvýšení konkurenceschopnosti " předkládá společnost OPTOKON, Co., Ltd., spol. s r.o se sídlem v Jihlavě, kde se nachází vedení společnosti, výrobní závod, kalibrační laboratoř a vývojové pracoviště. OPTOKON nabízí řešení v oblasti propojení a infrastruktury v oboru vláknové optiky. Jeho produkty slouží k přenosu dat formou optických datových sítí.
Cílem projektu je cestou specifického odborného vzdělávání, které je plně přizpůsobeno jedinečnosti výroby v ČR, dosáhnout zvýšení odborné profesní úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců, a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti OPTOKON v ČR i v zahraničí.Projekt se zabývá realizací nového komplexního a inovativního vzdělávacího programu zaměřeného na zvýšení profesních znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců v těchto oblastech:
- specializované metodiky pro dodávky vstup.materiálu pro provoz unikát. technologického zařízení pracujícího na bázi termické fúze dvou opt. vláken
- technologie přípravy výroby zaměř. na zpracování a osvojení si spec. metodik analýzy a metriky procesů v realizačních procesech výroby
- segmenty pasivních a aktivních prvků telekomunikačních sítí
- sledování výroby pro aktivní a pasivní prvky telekomunikačních sítí ve firmě
- dynamické operativní plánování v podmínkách výroby optických vláken
- odchylky od plánu vývojového úkolu při vývoji aktivních a pasivních telekomunikačních sítí
- specifické vzdělávání realizované v zahraničí
Toto specifické vzdělávání je doplněno obecným vzděláváním zaměřeným na tzv. měkké dovednosti.
Cílovou skupinu projektu tvoří 31 osob, což představuje 31 % zaměstnanců. Do CS je zařazeno 12 žen (39 %), z toho 1 žena je ZTP. Dále je v CS 1 osoba do 25 let (3 %) a 7 osob (26 %) je starších 50 let. V rámci kurzu bude inovativně vytvořeno 6 produktů.
Realizace projektu předpokládá čerpání podpory podle dočasného rámce. Projekt předpokládá provedení výběrového řízení na dodavatele.

Umístění:
- město NE
- venkov NE
- nevyhrazeno NE
Životní prostředí:
- zaměřen na živ. prostředí NE
- pozitivní dopad na živ. prostředí
- bez vlivu na živ. prostředí
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
- vliv na zrovnoprávnění ANO
- dopad na zrovnoprávnění NE
- pozornost na zrovnoprávnění NE
Financování:
Rozpočet celkem: 5 675 376
z toho Příspěvek EU: 4 824 070
Soukromé prostředky: 0
Národní veřejné prostředky celkem: 851 306
z toho Národní veřejné prostředky: 851 306
Finanční prostředky ze státních fondů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady: 0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů: 0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí: 0
Jiné národní veřejné finanční prostředky: 0

Dopady projektu mapa

Kraj: Vysočina

Místo realizace mapa

Okres: Jihlava
Obec: Jihlava (Jihlava)


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz